AZIN CZ s.r.o. - Dopravní výzkum a krizové řízení v energetice - Zahraniční spolupráce

AZIN - graficka hlavickaAZIN - graficka hlavicka AZIN - grafika - odkaz - ceska jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - anglicka jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - francouzska jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - nemecka jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - cinska jazykova verze
AZIN - graficka hlavicka
AZIN - graficke menu - odkaz - o spolecnostiAZIN - graficke menu - odkaz - histrorieAZIN - graficke menu - odkaz - soucasnostAZIN - graficke menu - odkaz - zahranicni spolupraceAZIN - graficke menu - odkaz - referenceAZIN - graficke menu - odkaz - reference

AZIN - graficky prvek - sipkaSpolupráce se zahraničím

Dobré jméno naší společnosti i za hranicemi naší republiky se stalo výchozí pozicí pro spolupráci se zahraničím:

  • Řadu let jsme zastupovali francouzskou společnost ENVIRONNEMENT SA, vyrábějící emisní analyzátory pro měření plynných a prachových emisí z velkých zdrojů znečištění ovzduší.
  • Na smluvní bázi jsme dlouhodobě plnili roli konzultanta a stále hájíme zájmy společností ELECTRICITÉ DE FRANCE a GAZ DE FRANCE.
  • Průběžně udržujeme pracovní kontakty s některými dalšími francouzskými firmami.


  • V roce 2006 jsme navázali spolupráci s jihoafrickou firmou PBMR Centurion a to v oblasti „Human Factor in Nuclear Safety“.
  • Pro úspěšné řešení výzkumných projektů (zkrácené názvy) „Stabilní komplexní systém výcviku řidičů“ a „Lidský faktor v silničním provozu“ a „Národní zkušební organizace řidičů“ bylo nezbytnou podmínkou navázání našich průběžných kontaktů a spolupráce s relevantními institucemi v těchto zemích Evropské unie: Německo, Švédsko, Norsko, Kypr, Francie, Holandsko, Lucembursko, Velká Británie, Finsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Řecko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Finsko.
Produced by New-design.cz