AZIN CZ s.r.o. - Seminář - 100 let přípravy řidičů v ČR

AZIN - graficka hlavickaAZIN - graficka hlavicka AZIN - grafika - odkaz - ceska jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - anglicka jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - francouzska jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - nemecka jazykova verzeAZIN - grafika - odkaz - cinska jazykova verze
AZIN - graficka hlavicka
AZIN - graficke menu - odkaz - o spolecnostiAZIN - graficke menu - odkaz - histrorieAZIN - graficke menu - odkaz - soucasnostAZIN - graficke menu - odkaz - zahranicni spolupraceAZIN - graficke menu - odkaz - referenceAZIN - graficke menu - odkaz - reference

AZIN - graficky prvek - sipkaSeminář - 100 let přípravy řidičů v ČR

Česká republika patří k zemím s nejdelší motoristickou tradicí – již v roce 1895 bylo libereckému baronu Liebigovi vystaveno povolení k řízení motorového vozidla. Rovněž tak v oblasti provádění přípravy řidičů odjakživa patřila naše země mezi lídry. Považujeme za užitečné připomenout tuto skutečnost nejen odborné veřejnosti uspořádáním setkání odborníků v oblasti přípravy řidičů, provádění jejich zkoušek, státní správy a bezpečnosti silničního provozu.

Seminář, který se uskuteční dne 10. června 2009 v Brně (cca od 10.00 do 12.30 hod., což bude během měsíce března upřesněno), a to při příležitosti konání tradičního Autosalonu Brno, by měl v účastnících evokovat oprávněný pocit, že české autoškolství má více než stoletou tradici, patří mezi nejstarší systémy v Evropě, v současné době sice řeší některé dlouhodobější problémy, nicméně má za sebou rovněž éru, kdy bylo považováno za evropskou (a tedy i světovou) špičku. Přednesené příspěvky by dále měly vést účastníky k zamyšlení nad současným stavem přípravy řidičů v naší zemi.

Program semináře je v první části zaměřen na konkrétní historii českého autoškolství, problematiku přípravy řidičů v zemích Evropské unie (v komparaci s naší národní realitou), v neposlední řadě by měl vyvolat v účastnících otázky směřující k řešení současné situace v oblasti bezpečnosti silničního provozu v ČR. Program první části zaměřené na účastníka silničního provozu (tedy lidský faktor) je následující:

 • Krátké vstupní vystoupení předsedů autoškolských svazů O. Horázného a Z. Hlavatého

 • Historie autoškolství v ČR (M. Šimková)
  Krátký exkurz do situace před 2. světovou válkou, důraz bude kladen na vývoj od 50. let do konce minulého tisíciletí.

 • Příprava řidičů v zemích Evropské unie (R. Budský)

 • Aktuální statistiky dopravní nehodovosti a problémy bezpečnosti silničního provozu (J. Tesařík)
  Pro odborníky v autoškolství bude jistě zajímavé a užitečné současně si uvědomit, že na bezpečnost silničního provozu má neoddiskutovatelný vliv i technická úroveň produkovaných automobilů. S ohledem na skutečnost, že většina účastníků semináře má přinejmenším kvalifikované povědomí o automobilové technice, bude zařazení příspěvků zabývajících se touto oblastí ve druhé části nejen užitečné, ale i vítané.
Následující bezesporu atraktivní témata budou podána přístupnou formou (tedy názorně, bez komplikovaných teoretických a matematických konstrukcí, za využití multimediálních programů prezentační výpočetní techniky).
 • Vývoj nového modelu automobilu (B. Remek)
  Na uvedenou přednášku bude navazovat přednáška s poselstvím, že aktivní a pasivní bezpečnost automobilů je jedním z klíčových aspektů při vývoji motorových vozidel.

 • Nové systémy pasivní a aktivní bezpečnosti automobilů

Celková délka teoretické části semináře je předpokládána přibližně 2,5 hodiny. Po přestávce na občerstvení bude navazovat část praktická, tedy ukázky automobilové techniky. Současně budou mít účastníci možnost prohlédnout si autosalon jako takový. Každý účastník semináře obdrží zdarma 2 vstupenky na prohlídku autosalonu. Po celou dobu pořádání semináře bude možné seznámit se s unikátními exponáty týkajícími se historie přípravy řidičů v České republice, jež poskytne například i paní Miroslava Šimková.

Těšíme na setkání.

Registrační formulář je ke stáhnutí zde

Za pořádající organizace AZIN CZ s.r.o., Agentura M-S-P a Veletrhy Brno, a. s.
Roman Budský, Jiří Svoboda
Produced by New-design.cz